CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

-Shop Hoa 365 không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

-Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

-Những thông tin dữ liệu chủ yếu khi Shop Hoa 365 giao dịch cần thu thập sẽ là:

Họ tên khách hàng

Số điện thoại khách hàng

Địa chỉ của khách hàng

Đây là những thông tin cơ bản nhất mà Shop Hoa 365 cần quý khách hàng cung cấp để Shop Hoa 365 có thể liên hệ tư vấn, hỗ trợ và xác nhận để gửi đơn hàng đến khách hàng.

-Trong quá trình liên hệ, trao đổi cho đến khi giao dịch thành công với Shop Hoa 365, chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của quý khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của các thành viên chúng tôi sẽ không lưu lại.

 

-Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại Shop Hoa 365
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

   2. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 3 năm đối với về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và xóa đi.

 

   3. Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên website https://shophoa365.com/ và dùng chức năng “Chỉnh sửa” để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.

 

   4. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

– Tại Shop Hoa 365, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

– Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Shop Hoa 365. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Shop Hoa 365 có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Shop Hoa 365 cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

– Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Shop Hoa 365 xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ mail shophoaxinhtuoi@gmail.com để được giải quyết vấn đề.